Friday, 14 January 2011


sabiki rig technique

hooked marine-life will be utilized as live bait

zuk in action...anguish... the face say so, hahahaaaa

still dancing...

fastidious!

feel it bibehoooohhhaaaaaaaaa...


i love you bibeh!

barracuda!

take it easy bibeh..

8.1 kg

zzZzzZzz... tahampai ngalih ya bangg hahhaaaa

mock-reef

see you in 3 weeks time

late afternoon.. ZzzzZZzzz hahahaaaaa

splash!

wide awake...


spanish mackerel

again??? hahaaaaaaa

catnap (snooze/ catch a few zzz) lalah ku bibeh, baru ku pernah kana pressure oleh ikan hahaahaaa

grouper, kerisi, pisang pisang, tamanong etc

sulit hijau & merah

0 Comments:

Post a Comment